Náš tým

Od svého založení pomohlo Centrum reprodukční medicíny ISACRE přivést na svět více než 10 000 dětí. Je to výsledek práce našeho týmu lékařů a sester a týmu embryologů naší specializované laboratoře.

Jsme vám k dispozici a můžete nás kdykoli kontaktovat. Náš tým udělá vše, co je v jeho silách, aby pomohl a navrhl, která léčba se pro vás nejlépe hodí, a udělají vše pro to, aby splnily vaše přání.

Zaměstnanci naší kliniky si jsou dobře vědomi toho, že léčba neplodnosti může mít na pacienta velký psychický dopad. Vždy vám nabízíme individuální přístup a absolutní diskrétnost.

Naši lékaři a embryologové jsou členy ESHRE (Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii).

MUDr Jan Lacheta

MUDr Jan Lacheta (PDF, 394 kB)

Vzdělání:

 • 2009 atestační zkouška vykonána „s pochvalou komise“ získána specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1996 – 2002 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze magisterský studijní program všeobecné lékařství studium ukončeno „s vyznamenáním“ získán titul MUDr.

Pracovní zařazení:

 • od 2018 Iscare
 • 2017 – 2018 Unica (IVF centrum)
 • 2014 – 2017 Iscare
 • 2010 – 2014 Ambulantní gynekolog v ordinaci Gynem, s.r.o. (IVF centrum)
 • 2010 – 2014 Ambulantní gynekolog na poliklinice Program H Plus, s.r.o.
 • 2002 - 2010 Lékař na Gynekologicko – porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Publikační činnost:

 • 2011 Decreased concentrations of retinol-binding protein 4 in sera of epithelial ovarian cancer patients: A potential biomarker identified by proteomics
 • 2009 Onkogynekologie
 • 2005 Paraaortic and pelvic lymphadenectomy in the treatment of ovarian carcinoma
 • 2005 Association of HPV-induced cervial intraepithelial neopasia with HLA genotypes
 • 2004 Hrozící děložní ruptura v graviditě po předchozí laparoskopické enuklaeci myomu.
  Kazuistika
 • 2004 Proteomics a jeho význam pro gynekologickou onkologii

Členství:

 • Česká lékařská komora
 • Česká gynekologická a porodnická společnost

Dovednosti a schopnosti:

 • Angličtina
 • Polština