Laboratorní metody

Asistované reprodukce jsou určena pro páry s problémy s plodností a často pro ně představuje jediný způsob, jak se stát rodiči. Pomocí speciálních laboratorních metod, jako je Intracytoplazmatická injekce spermie - ICSI, prodloužená kultivace embryí atd., se významně zvyšuje úspěšnost jednotlivých léčebných metod.

Léčba neplodnosti postihuje člověka fyzicky i psychicky. Abychom rozptýlili vaše pochybnosti a obavy, doporučujeme Vám si předem přečíst informace o naší léčbě a dostupných laboratorních metodách. Podstatné informace týkající se umělého oplodnění a souvisejících laboratorních metod naleznete v následujících odkazech a samozřejmě Vás s nimi seznámí naši lékaři a laboranti.

ICSI

ICSI - intracytoplasmic sperm injection je mikromanipulační metoda, která spočívá ve vpravení jedné spermie do vajíčka pomocí speciálního mikroskopu.

Metoda se používá při selhání fertilizace nebo při špatné kvalitě spermií (spermií je málo, špatně se pohybují nebo jsou patologické). Použít se dají také spermie získané mikrochirurgickým odběrem spermií z varlat a nadvarlat (MESA/TESE).

PICSI

PICSI (preselected intracytoplasmic sperm injection) používá pro selekci spermie, která bude použita pro zavedení do vajíčka, tzv. funkční test.

Na dně Petriho misky, která je k testu používána, je speciálním gel. Následně se přidá médium se spermiemi. Spermie migrují ke gelu a pouze zralé se zvládnou navázat. Embryolog poté tyto navázané spermie použije pro zavedení do vajíčka metodou ICSI.

Prodloužená kultivace

Prodloužená kultivace je laboratorní technika umožňující kultivaci embryí déle než 72 hodin. Nejčastěji kultivujeme 4 - 5 dní, nejlépe do stádia blastocyst.

U pětidenního embrya lze hodnotit utváření samotného embrya a embryonálních obalů. Po prodloužené kultivaci je zvýšená pravděpodobnost úspěšného otěhotnění.

Spermiogram

Spermiogram je základní metodou diagnostiky mužské neplodnosti. Základní ukazatele kvality vzorku jsou objem, vzhled, celkový počet spermií a pohyblivost.

Na základě výsledků spermiogramu stanoví lékař další postup léčby.

Před odběrem je nutná 3 – 5 denní pohlavní abstinence. Vzorek je možné přivést i z domova (do 60 minut při tělesné teplotě) v nádobce, kterou si předem vyzvednete u nás na recepci v 7. patře. Jinou nádobku bohužel nemůžeme akceptovat.

Pokud bydlíte daleko, je u nás na klinice samozřejmě speciální odběrová místnost pro pány.

Při odevzdávání vzorku je nutné se prokázat průkazem totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas).

Kryokonzervace

Kryokonzervace je proces zamražení umožňující uchovat zárodečné buňky a embrya ve zmrazeném stavu v tekutém dusíku pro pozdější užití.

Pro kryokonzervaci se používají média, která obsahují kryoprotectiva – látky, které chrání buňky při poklesu teploty. Jedná se o bezpečnou metodu mražení biologického materiálu.

Kryokonzervace spermií

Kryokonzervace spermií v asistované reprodukci je zavedená úspěšná metoda, která je hojně využívána řadu let. Kvalita kryokonzervovaných spermií je plně srovnatelná s kvalitou spermií čerstvých. Používají se kryokonzervované vlastní spermie, dárcovské spermie nebo spermie získané po mikrochirurgické operaci.

Kryokonzervace embryí

Kryokonzervace embryí je neoddělitelnou součástí asistované reprodukce, slouží především k uchování nadpočetných embryí (nepoužitých k embryotransferu) v daném cyklu. Mrazit lze jen dobře vyvinutá embrya. V ostatních případech embrya mrazíme především u pacientek s vyšším rizikem hyperstimulačního syndromu, neadekvátního růstu děložní sliznice, patologických nálezů na reprodukčních orgánech, které brání implantaci embryí nebo také u pacientek s výskytem akutního onemocnění neslučitelného s těhotenstvím.

Kryokonzervace oocytů

Kryokonzervace oocytů je doporučována před léčbou onkologických pacientek. Mražení vajíček je také více propagováno jako Social freezing. Jde o kryokonzervaci oocytů u žen, které plánují početí dítěte v pozdějším věku z vlastních zárodečných buněk. Více informací najdete na našich specializovaných stránkách socialfreezing.cz.

Vitrifikace

Vitrifikace je prudké zchlazení buněk, které začíná pomalu nahrazovat standardní kryokonzervaci (pomalé mrazení). Je také jedinou možností pro mražení vajíček.

Klasická metoda kryokonzervace (pomalé chlazení) umožňuje mrazit jen embrya a spermie.

PGS

Preimplantační genetický screening je metoda, která nám umožňuje zjistit, zda u zárodků vzniklých v rámci IVF nedošlo k náhodným změnám v počtech chromosomů.

K tomuto dochází téměř u poloviny embryí a je to tak důvodem jejich častého potrácení.

Odběr buněk z embrya se provádí zpravidla u pětidenních embryí. Embrya jsou vitrifikována (mrazena) a přenášena v následujícím cyklu pacientky.

Nejčastější chromosomální vadou v průběhu těhotenství je Downům syndrom (trisomie chromosomu 21, v buňkách jsou místo dvou chromosomu 21 tři).

PGS nabízíme kupř. párům s opakovaně neúspěšným IVF nebo opakovanými potraty do 12. týdne těhotenství (ženy nad 35 let).

PGD

Preimplantační diagnostika zahrnuje soubor molekulárně biologických metod umožňujících popsat genetický stav embrya.

Po odběru vajíček, jejich oplození a kultivaci (3 dny) je na vhodných embryích odebráno několik buněk. Tyto buňky jsou následně testovány. Embrya jsou transferována pátý den.

Jestliže jsou odebírány buňky na analýzu z pětidenního embrya, embryo se nepřenáší, ale je vitrifikováno (mrazeno).

PGD se používá v případech, kdy je třeba prokázat nebo vyloučit vrozenou vadu plodu. Pouze zdravá embrya jsou transferována nebo jsou zamražena pro další použití.

MESA/TESE

MESA/TESE je mikrochirurgická metoda používaná v případě nepřítomnosti spermií v ejakulátu (azoospermie) nebo při poruchách erekce a jiných.

V případě MESA se z nadvarlete punktuje suspenze buněk, kde jsou v některých případech obsaženy spermie. V případě TESE se odebírá tkáň, ze které se následně snažíme získat spermie.

Výkon se provádí v celkové anestezii a trvá přibližně jednu hodinu. Následně si odpočinete na našem lůžkovém oddělní necelé 3 hodiny a posléze můžete v doprovodu odejít domů. Nejezděte sám MHD ani autem.

Před výkonem je potřeba si vyřídit předoperační vyšetření vč. EKG od praktického lékaře. To je u nás platné 6 týdnů od vyhotovení. Žádanku na něj Vám na vyžádání vystaví naše sestry IVF v 1. patře kliniky. Dále je třeba mít v den výkonu oholené operační pole.

Po výkonu dodržujte zvýšenou hygienu operované oblasti. Doporučujeme také nenosit obepínané prádlo.

EmbryoGlue

EmbryoGlue zvyšuje šanci na implantaci embrya v děloze. Slovo „lepidlo“ v jeho názvu napovídá, že funguje jako jakési pojivo mezi dělohou a embryem.

EmbryoGlue obohaceno o sacharidy, aminokyseliny a vysokou koncentraci hyaluronu, které napomáhají uhnízdění embrya po transferu. Pomocí těchto látek se vytváří silnější spojení mezi embryem a dělohou a minimalizuje se tak volný pohyb embrya v děloze.

EmbryoGlue mohou využít všechny pacientky IVF, které na naší klinice podstupují transfer.

Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je mikromanipulační technika, během které se naruší vnější obal embrya a tím se usnadní uhnízdění embrya v děložní sliznici.

AH se provádí z pravidla těsně před zavedením embrya do dělohy a to buď mechanicky pomocí speciálních jehel na manipulátoru, nebo laserem.

Embryo inkubátor Geri

Kontinuální monitoring embryí přístrojem Geri umožňuje snímání a analýzu dynamiky embryonálního vývoje 24 hodin denně bez ohrožení vývoje embryí okolními podmínkami.

Jako jedni z prvních v České republice, nabízíme jedinečnou možnost kultivace a monitoringu embryí v revolučním Embryo Time Lapse Incubatoru Geri. V posledních letech byla publikována řada článků, které dokumentují klinické přínosy využívání monitoringu. Mezi hlavní patří vyšší míra uchycení embrya v děloze a snížené riziko potratu.

Geri je speciální kultivační inkubátor, který poskytuje ideální podmínky pro vývoj embryí. Je konstruován tak, že pro embrya každé pacientky je zde samostatná komora. V té jsou embrya rozdělena ve speciální misce do jednotlivých jamek a každé zvlášť monitorováno kamerou. Díky tomu odpadá jakékoliv narušení kultivačních podmínek, kterému se doposud nebylo možné vyhnout.

Přístup k této nové technologii nám umožňuje ponechat embrya v inkubátoru, zatímco kamera pořizuje obraz celého vývoje. To poskytuje neomezené možnosti při vyhodnocování embryí bez jejich stresování při manipulaci a také přináší o každém embryu mnohem více informací, než jsme byli schopni získat doposud. Získané informace nám pomohou vybrat k embryotransferu to nejkvalitnější embryo a tím zvýšit šance na prosperující těhotenství.